Homeopathisch consult

Sinds 2018 volg ik de 5-jarige opleiding tot klassiek homeopaat, voor zowel mens als dier. U kunt bij mij terecht voor een homeopathisch consult, dat de eerste twee jaar onder supervisie van een ervaren homeopaat zal zijn, gezien ik in 2023 zal afstuderen als klassiek homeopaat. Dit betekent dat het gehele consult en voorschrift door een ervaren klassiek homeopaat zal worden nagekeken, zodat de kwaliteit ten alle tijden gewaarborgd blijft. Uw klacht wordt eigenlijk door 2 therapeuten behandeld, in 1 consult.

Combinatie bioresonantie en homeopathie
Een combinatie van homeopathie en bioresonantie is ook zeker mogelijk, en zelfs aan te raden omdat beide therapieën elkaar mooi aanvullen en ondersteunen. Een bioresonantie-meting kan extra inzicht geven in de gezondheidstoestand van mens of dier, zodat de homeopathie nog gerichter en efficiënter ingezet kan worden. Zeker bij dieren kan dit van grote meerwaarde zijn, wanneer het niet duidelijk is wat het dier precies mankeert, of wanneer de eigenaar lastig kan aangeven welk gedrag het dier vertoont.